Informació general

Els òrgans bàsics de govern de l'Ajuntament són:

- L'alcalde/ssa
- La Junta de Govern
- El Ple

Els òrgans complementaris són:

També, els òrgans complementaris són:
- Les Comissions informatives
- La Comissió Especial de Comptes
- Els grups municipals

Darrera actualització: 31.10.2019 | 12:10
Darrera actualització: 31.10.2019 | 12:10