Informació general

Els òrgans bàsics de govern de l'Ajuntament són:

- L'alcalde/ssa
- La Junta de Govern
- El Ple

Els òrgans complementaris són:

Darrera actualització: 26.10.2020 | 16:40
Darrera actualització: 26.10.2020 | 16:40