Mocions presentades al Ple

En sessió plenària de data 21/07/2021 es va aprovar la següent moció, presentada per Esquerra Republicana de La Torre de Claramunt (ERC-AM): Moció per un seguiment i controls efectius del compliment de les mocions apovades pel Ple. Amb la qual cosa, en aquest espai, es publicarà la informació relativa a totes les mocions aprovades pel Ple en el termini màxim de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva aprovació (Títol de la moció, data del Ple en que es va aprovar, document íntegre de la moció, estat de tramitació amb indicació dels tràmits realitzats i còpies dels documents acreditatius dels tràmits).
Les anteriors mocions ja aprovades des de l'inici del present mandat, s'aniran introduint en aquest espai abans del 15/09/2021. 

Darrera actualització: 17.01.2022 | 18:35
Darrera actualització: 17.01.2022 | 18:35