Presentació

Objectiu de la participació ciutadana


L'objectiu és fomentar i potenciar la participació ciutadana i l'acció comunitària per tal que la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions que es duen a terme de La Torre de Claramunt.

Què es vol aconseguir?

  • Fomentar la participació i presa de consciència col·lectiva de les decisions públiques 
  • Augmentar la transparència d'informació econòmica pública. 
  • Fer pedagogia i donar a conèixer els costos d’assignació de recursos públics. 
  • Apoderament del ciutadà. 
  • Fomentar el debat col·lectiu i l’associacionisme.  
  • Conscienciació de poble i l’existència d’objectius comuns per a tota la Torre Claramunt. 
  • Control i fiscalització de les decisions polítiques públiques. 

 

 

Darrera actualització: 10.04.2024 | 08:49
Darrera actualització: 10.04.2024 | 08:49