Finestreta Única Empresarial (FUE)

La Finestreta Única Emprsearial és un servei per localitzar la informació detallada per a diferents tràmits associats a la tramitació d’activitats empresarials, incloent el detall de la seva fitxa descriptiva, el formulari electrònic, així com una taula tècnica que permet associar a cada activitat el règim de tramitació que li correspon.

El servei FUE Local l'ofereix el Consorci AOC i s’emmarca dins del context de la Directiva de Serveis del Mercat Interior i de la Finestreta Única Empresarial (FUE), on el Consorci AOC va rebre l’encàrrec del Govern de coordinar un grup de treball tècnic, multidisciplinar i interadministratiu amb l’objectiu de desenvolupar els tràmits estàndards afectats per la normativa vigent per a empreses i posar-los a disposició dels ens locals catalans.

En aquest espai de tràmits associats a la tramitació d'activitats empresarial, trobareu un enllaç al CANAL EMPRESA de la Generalitat de Catalunya. És un servei adreçat a les empreses i emprenedors per tal de facilitar les gestions i tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expanasió. 
Es pot trobar informació sobre: 
- orientació sobre la creació d'activitats empresarials 
- assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicaciones empresarials 
- informació sobre finançament i internacionalització
- accés a tràmits i formularis 
- ...

Darrera actualització: 27.02.2018 | 10:07
Darrera actualització: 27.02.2018 | 10:07