Notificacions electròniques

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col•legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Es pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

A continuació, podeu accedir a un video tutorial de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya sobre notificació electrònica  https://www.youtube.com/watch?v=0nakOB62eZM 

Darrera actualització: 5.10.2021 | 12:37
Darrera actualització: 5.10.2021 | 12:37