Impostos

Gestió dels vostres impostos


L'Ajuntament de La Torre de Claramunt va signar un conveni de cooperació i delegació amb l'ORGT de la Diputació de Barcelona per a la gestió i el cobrament d'alguns dels tributs municipals en voluntària i/o executiva. Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Anar-hi 

Presencialment o per telèfon


Pels tràmits delegats a l'ORGT, si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de La Torre de Claramunt és l'Oficina de Gestió Tributària d'Igualada a Cr Sant Carles 43-45. 

Us atendran amb cita prèvia. Per sol.licitar cita prèvia a l'ORGT cal accedir a https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia/citaPreviaP0?idTramit=7eb68786-5f8c-48b7-9703-5d0403306a12

Pels tràmits NO delegats a l'ORGT, us podeu adreçar a l'Oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. Telèfon 938010329. Adreça electrònica torre@diba.cat . Formulari de contacte https://www.latorredeclaramunt.cat/altres-continguts/contactar/

Darrera actualització: 5.10.2021 | 12:05
Darrera actualització: 5.10.2021 | 12:05