Breu història

L'any 1070 els senyors del castell de Claramunt varen construir una torre de guaita en una contrada propera al castell, amb la finalitat de vigilància de la vall. Amb el temps, es va formar el poble de la Torre de Claramunt al voltant d'aquella torre. La saga dels Claramunt, procedents de França (originàriament Clairmont) van ser-ne propietaris fins que l'any 1318 va passar a la casa dels Cardona, no obstant els Claramunt continuaren residint-hi i l'any1556 en recuperaren la jurisdicció.

Carles III atorgà el títol de comptat de Claramunt fins que Felip V va confiscar tots els seus béns i els va desterrar. No seria fins el 1721 que els Claramunt van poder recuperar definitivament la senyoria que, a l'any 1773, passà als Marquesos de Gironella.

El 1708 el Rei-archiduc Carles III anomenà Compte de Claramunt a Josep Ribera i Claramunt, més tard Felip V el desterrà a Burgos (Castella) fins el 1721.

L'any 1725 se li van retornar els béns, reconeixent-li la Baronia, però no pas el títol de Compte que posseïa des de feia 17 anys.

El Marquès de Villa-Palma fou el continuador del domini del castell de La Torre de Claramunt i el Marquès de Gironella es va construir un nou gran casal, que és conegut per la Torre Nova i que el 1930 va ésser venut a particulars

Darrera actualització: 27.02.2018 | 13:04
Darrera actualització: 27.02.2018 | 13:04