Pressupostos participatius

Presentació


Comissió de seguiment
Cada procés participació tindrà una comissió de seguiment integrada per un mínim de 5 i un màxim de 9 persones del municipi que estaran assessorades per part dels tècnics de l’Ajuntament i el consell comarcal de l’Anoia i quina funció és fer el seguiment del procés participatiu. A poder ser s’escolliran persones residents dels diferents nuclis de població del municipi i sense vinculació política directa amb l’Ajuntament.

Fases

  1. Presentació
  2. Recollida de propostes recollida
  3. Validació tècnica de les propostes presentades
  4. Priorització o votació de les propostes .
  5.  Devolució
  6.  Realització dels projectes

 

Darrera actualització: 8.03.2021 | 19:05
Darrera actualització: 8.03.2021 | 19:05