Activitats

Les classes són amb places limitades per l'aforament o per petició del monitor/a. 
Les activitats seguiran el calendari escolar i en cas contrari s’informarà prèviament. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’horari i/o el lloc de les activitats en cas de necessitat.

En el cas de les activitats dels centres socials : El preu activitat : 20€ que es cobraran per domiciliació bancària . Les marcades amb (*) asterisc són gratuïtes perquè són autogestionades.
TARIFA BONIFICADA (10€ mensuals) Caldrà que compleixin alguna de les condicions següents aportant la deguda acreditació: Grau de minusvalidesa igual o superior al 50%, família nombrosa o monoparental, major de 65 anys, o menor de 16 anys, persones en situació de risc social degudament acreditat mitjançant informe dels serveis socials municipals.

Les activitats amb preus diferents estan indicades en cada cas.

En el cas de BAIXA de l’activitat s’haurà de comunicar 10 dies abans del tancament del mes mitjançant una instància genèrica via web o presencialment al centre social Sant Joan Baptista, i si és el cas sol.licitar la devolució de la quota que només serà concedida per motius laborals, malaltia o lesió. Si no es compleix aquest requisit i no s’informa amb la suficient antelació es cobrarà el mes següent.
 

Darrera actualització: 7.02.2024 | 13:14
Darrera actualització: 7.02.2024 | 13:14