Consistori

Cita amb càrrec electe

Podeu demanar data i hora amb l'alcalde o regidors mitjançant el tràmit de "Cita amb càrrec electe o tècnic municipal" que trobareu relacionant al final d'aquesta pàgina.

Informació sobre la modificació del cartipàs municipal

Aclariment: En data 02-07-2015 es publica l'anunci amb el nomenament dels Tinents d'Alcaldia i delegacions de funcions de govern i el nomenament de Regidors amb cartera per la Legislaturs X.
Durant l'any 2017, una de les regidores renuncia al càrrec, per la qual cosa, en data 20/10/2017 es dicta Resolució d'Alcaldia amb úmero 247/2017 amb el nomenament de les noves Delegacions a regidors en funcions d'Alcaldia. 
Per aquest motiu, en aquest apartat apareixen dues publicacions relacionades amb la Composició del Consistori. 

Darrera actualització: 03.12.2018 | 10:09
Darrera actualització: 03.12.2018 | 10:09