Vicente Bustos Hidalgo (VOX)

Partit polític: VOX
Regidor sense cartera
Data nomenament: 17/06/2023
​Legislatura XII 2023-26

Dades biogràfiques: La Torre de Claramunt, 1968
Treballador autònom

Formació: Estudis d'EGB

Trajectòria política: Regidor sense cartera .
Aquesta legislatura serà la primera que actúa com a Regidor.
És membre titular de la Comissió Especial de Comptes.

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

Plaça de l'Ajuntament 1 - 08789 La Torre de Claramunt - Barcelona
Telèfon: 93 801 03 29
Adreça electrònica: bustoshv@latorredeclaramunt.cat
Darrera actualització: 14.09.2023 | 11:47