Sergio Fernández Hernández (PSC-CP)

Partit polític: PSC-CP
Regidor sense cartera
Data nomenament: 17/06/2023
​Legislatura XII:2023-27

Dades biogràfiques: Santa Coloma de Gramanet, 1.979

FormacióBatxillerat humanístic-lingüistic, Tècnic en microinformàtica, Formació en electrònica i electricitat, Analista programador en HW i SW, Formació en disseny web, Formació en Filologia Anglesa a la UB (Carrera sense finalitzar), Formació en Gestió de serveis de support i atenció a usuaris

Trajectòria política: La present Legislatura és la terceraen què és regidor

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

Plaça Ajuntament, 1 08789 La Torre de Claramunt - 08789 Torre de Claramunt - Barcelona (Catalunya)
Adreça electrònica: fernandezhsr@latorredeclaramunt.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:42