Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel.laris

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel.laris a escala

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal número 16, Taxa per expedició de documents administratius. Caldrà acreditar haver ingressat la taxa corresponent: Quan el númerode còpies superi els 10, per cada fotocòpia comptada des de la primera 0,10€ per DIN A 4 i 0,3

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 09.11.2021 | 10:17