Reglament Pressupostos participatius

Dilluns, 3 d’octubre de 2022

​L’objecte del present Reglament és regular el Procés de Pressupostos Participatius, com una eina amb la qual la ciutadania decideix a què va destinada una part del recursos públics. 

Un pressupost participatiu és un mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, concretament d’una part de la partida d'inversions. Aquesta permet desenvolupar actuacions de Municipi que poden incidir sobre l’espai públic, l’urbanisme, equipaments o la mobilitat..

Aquesta iniciativa representa un pas endavant en la tasca desenvolupada per l’Ajuntament en la línia del govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració entre consistori i ciutadania. Per això, es veu necessari obrir les decisions municipals al conjunt dels veïns i veïnes de La Torre de Claramunt .

 

Els processos de pressupostos participatius s’apliquen de forma bianual per tal de donar temps a l’execució definitiva dels projectes escollits.
Els objectius d’aquests Pressupostos són :
• Fomentar la participació i la presa de consciència col·lectiva de les principals decisions públiques comunes mitjançant un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania.
• Augmentar la transparència de la informació econòmica pública.
• Fer pedagogia i donar a conèixer els costos i l’assignació de recursos públics.
• Apoderament del ciutadà.
• Fomentar el debat col·lectiu i l’associacionisme.
• Conscienciació de poble i de l’existència d’objectius comuns per a tota la Torre de Claramunt.
• Control i fiscalització de les decisions polítiques públiques.
• Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les.
• Generar la reflexió activa i la solidaritat entre els veïns i veïnes.

 

Darrera actualització: 2.11.2022 | 17:15