09/03/2022 Moció que presenta el grup municipal PSC La Torre de Claramunt instant a l'equip de govern a visibilitzar la informació i recursos que estan a disposició en la lluita contra la violència de gènere.

Estat de tramitació: no requereix notificacions a altres organismes

Darrera actualització: 17.06.2022 | 14:04