Presentació

S'obre una prova pilot per fomentar i potenciar la participació ciutadana i l'acció comunitària per tal que us impliqueu en els processos i les actuacions que es duen a terme de La Torre de Claramunt.

Què es vol aconseguir?

 • Fomentar la participació i presa de consciència col·lectiva les principals decisions públiques 
 • Augmentar la transparència de informació econòmica pública. 
 • Fer pedagogia i donar a conèixer els costos l’assignació de recursos públics. 
 • Apoderament del ciutadà. 
 • Fomentar el debat col·lectiu i l’associacionisme.  
 • Conscienciació de poble i l’existència d’objectius comuns per a tota la Torre Claramunt. 
 • Control i fiscalització de les decisions polítiques públiques. 

Comisió de seguiment

Cada procés participació tindrà una comissió de seguiment integrada per un mínim de 5 i un màxim de 9 persones del municipi que estaran assessorades per part dels tècnics de l’Ajuntament i el consell comarcal de l’Anoia i quina funció és fer el seguiment del procés participatiu. A poder ser s’escolliran persones residents dels diferents nuclis de població del municipi i sense vinculació política directa amb l’Ajuntament.

Fases

 1. Presentació
 2. Recollida de propostes recollida
 3. Validació tècnica de les propostes presentades
 4. Priorització o votació de les propostes .
 5.  Devolució
 6.  Realització dels projectes

 

Darrera actualització: 13.02.2018 | 09:18
Darrera actualització: 13.02.2018 | 09:18