Alta avisos whatsapp

Inscriu-te

Inscriu-te al canal de comunicació via whatsapp per rebre informacó de part de l'Ajuntament: Avisos sobre climatologia, bans, emergències, actes, activitats, cursos, tallers, xerrades, etc.

IMPORTANT, afegiu a la llista de contactes del vostre mòbil el número de telèfon següent:  609 284 081, sinó no es rebran les notificacions.
Aquest canal de comunicació no rep trucades, ni missatges ni tramita incidències. 

Alta servei Whatsapp

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 23.01.2020 | 11:02
Darrera actualització: 23.01.2020 | 11:02