Publicació a l'e-tauler de l'aprovació de la modificació de les ordenances 2019

Dilluns, 12 de novembre de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt, reunit en sessió del Ple de data 29/10/2018 ha aprovat , entre d'altres els acords de les ordenaces següents i s'adjunta l'enllaç per a més informació.

Ordenances : 

1. Impost sobre Bens Immobles (IBI)
3 Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 
4 Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
12 Taxa per serveis generals.
25 Taxa pel servei de Piscina.
31 Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals

Darrera actualització: 14.11.2018 | 14:24