Millora dels revolts de la carretera BV-2135 d'accés a Vilanova d'Espoia

Diumenge, 1 de juliol de 2018 a les 00:00

Als termes municipals de Capellades i la Torre de Claramunt

El projecte ha estat redactat per la Diputació de Barcelona.
Les obres de millora es realitzaran per millorar la fluïdesa del trànsit i la visibilitat.
Al projecte es detallen actuacions en tres trams:
- Entre el punt quilomètric 0,540 i el 0,732  es millorarà la doble corba dreta-esquerra i es modificaran el traçat i el drenatge.
- Entre el punt quilomètric 0,950 i el l'1,022 es farà una berma d'aclarida a l'interior de la corba i una cuneta transitable formigonada.
- Entre el pq 2,170 i el 2,292 es preveu la construcció d'un nou traçat en variant amb corba de transició i radi més gran per millorar l'entrada al pont existent.
A tots els trams es col.locaran barreres, senyalització i mesures correctores del paisatge.
Les obres s'executaran en 5 mesos i el seu cost estimat és de 486.455€.  

Darrera actualització: 05.07.2018 | 10:20