ANUNCI Elecció de titular i substitut de Jutge de Pau de La Torre de Claramunt.

Dimecres, 3 d'octubre de 2018 a les 09:00

L’Ajuntament s’ha incoat expedient d’elecció de titular i substitut de Jutge de Pau del municipi de La Torre de Claramunt i s’obre un termini de quinze dies naturals des del de la publicació del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats presentin davant de l’Ajuntament, en deguda forma, la seva candidatura.

Per a més informació cliqueu en els enllaços següents 

Darrera actualització: 26.09.2018 | 13:52