Impostos

Gestió dels vostres impostos

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt va signar un conveni de cooperació i delegació amb l'ORGT de la Diputació de Barcelona per a la gestió i el cobrament d'alguns dels tributs municipals en voluntària i/o executiva. Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Anar-hi 

Presencialment o per telèfon

Pels tràmits delegats a l'ORGT, si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de La Torre de Claramunt és l'Oficina de Gestió Tributària de Igualada.

Oficina Gestora
c/ Sant Carles, 43-45
08700 - IGUALADA
Tel: 934 729 140
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.igualada@diba.cat

Pels tràmits NO delegats a l'ORGT, us podeu adreçar a l'Oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. 

Darrera actualització: 07.02.2019 | 14:13
Darrera actualització: 07.02.2019 | 14:13