Servei orientació laboral

Orientació i suport per a la inserció laboral

És un servei públic adreçat a tots els habitants de la Torre de Claramunt, que té per missió proporcionar els recursos que faciliten l'accés a l'ocupació a les persones que cerquen un lloc de treball o millorar les seves competències a través de formació adequada al seu perfil.

A qui va adreçat? 
- A les persones en edat laboral (majors de 16 anys)
- Que viuen i estan empadronades al municipi
- Que tenen permís de treball

Què ofereix? 
Anàlisi i diagnòstic de l'ocupabilitat: després de la primera fase d'acollida, fem un anàlisi de les necessitats ocupacionals i donem informació sobre què pot oferir el servei.
Orientació: en funció de les característiques personals i capacitats elaborem conjuntament l'itinerari individualitzat d'inserció laboral.
Seguiment: per poder dur a terme aquest itinerari, el revisem periòdicament, potenciant l'autonomia en la recerca activa de feina.
Borsa de treball: Es poden consultar les ofertes a: www.diba.cat/slo o al taulell d'anuncis de l'ajuntament.
Derivació a altres recursos: en funció de la situació i necessitats assessorem sobre altres recursos per tal d'assolir els objectius proposats.
Inserció i acompanyament laboral: oferim suport en el procés de recerca de feina.

Com s'hi pot contactar? 
Els tècnics de promoció econòmica i ocupació del Consell Comarcal de l'Anoia us atendran a les oficines de l'Ajuntament. 
És imprescindible sol.licitar cita prèvia de manera telefònica 93 801 03 29 o per mail a evasalgado@anoia.cat

Els/Les usuaris/àries seran atesos/es per la Tècnica d'ocupació programa Anoia Activa, sra. Eva Salgado.
A la primera entrevista caldrà presentar el DNI, el currículum i la inscripció al SOC i, si se'n disposa, també l'informe de vida laboral.

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Els empadronats al municipi que estiguin inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya.

Darrera actualització: 29.04.2024 | 10:40