Servei grua municipal

L'ajuntament de La Torre de Claramunt va signar conveni amb SIMA, Societat Igualadina municipal d'aparcaments, s.l, conveni per la a retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
El servei de grua serà requerit sempre per l'Ajuntament i realitzat amb presència policial quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: el vehicle estacionat constitueix perill o causi greus pertorbacions a la circulació, es pugui presumir racionalment l'abandonament del vehicle en la via pública oper altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.

Una vegada retirat el vehicle de la via pública, es deixarà al dipòsit municipal situat al Camí de la Torre Baixa s/n. 
 

Quin cost té:

Gratuït. Les despeses de retirada d'un vehicle aniran a càrrec del propietari del vehicle segons l'Ordenança Fiscal núm. 33 Taca per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Darrera actualització: 05.10.2021 | 10:49