Servei grua municipal

L'ajuntament de La Torre de Claramunt va signar conveni amb SIMA, Societat Igualadina municipal d'aparcaments, s.l, conveni per la a retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
El servei de grua serà requerit sempre per l'Ajuntament i realitzat amb presència policial quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació, es pugui presumir racionalment l'abandó del vehicle en la via pública o per altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.

Una vegada retirat el vehicle de la via pública, es deixarà al dipòsit municipal situat al Camí de la Torre Baixa s/n. 
La recuperació del vehicle està regulada per l'ordenança fiscal núm. 33, Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

Darrera actualització: 31.05.2016 | 11:19