Servei d’ajuda a les persones consumidores (Consum)

Per aquelles persones que residiu en municipis que no disposen d’un servei específic de consum però gaudeixen del servei OPIC que presta la Diputació de Barcelona, unitats mòbils d’informació al consumidor i tramitació telemàtica de consultes i reclamacions, informar-vos que malgrat que les visites presencials de les unitats mòbils estan suspeses, el servei d'atenció telemàtic resta actiu i reforçat, amb el compromís de fer una primera atenció a les persones reclamants en un termini no superior a 48 hores. Consulteu en el vostre ajuntament els canals habilitats per fer-nos arribar les vostres consultes i reclamacions

Darrera actualització: 28.02.2024 | 11:44