Recollida d’animals abandonats i/o perduts a la via pública

Servei de recollida i custòdia d'animals de companyia perduts, ferits, morts o abandonats a la via pública dins l'àmbit del municipi de La Torre de Claramunt. No es recullen animals als propietaris que se'n vulguin desfer.

L'abandonament d'animals és un fet prohibit per la Llei catalana i l'Ordenament municipal, sancionant-se aquesta conducta tant per part de l'Administració Local, en base a l'Ordenança Municipal,  i també per la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que l'abandonament pugui ocasionar un risc per a la vida de l'animal la falta podrà ser considerada greu o molt greu.

Què cal fer si heu perdut el vostre animal de companyia?
S'ha de denunciar la pèrdua a l'ajuntament on estigui censat l'animal (on resideixi habitualment), dintre del termini de 48 hores (article 14.8 del DL 2/2008, del Text refós de la llei de Protecció dels animals). L'ajuntament el marcarà com a "perdut" al Registre Oficial d'Animals de Companyia i així, si algú el troba i el porta a la Policia Local, a un ajuntament, a un veterinari o a una protectora, quan li llegeixin el xip veuran que està perdut i es posaran en contacte amb vosaltres. És vital (a part d'una obligació legal) que tingueu l'animal degudament xipat i registrat, ja que és una garantia per tal de recuperar-lo.

Recordeu: És obligatori censar tots els animals de companyia (gossos, gats i fures) en el municipi on resideixen habitualment els animals (art. 14.2 del Decret Legislatiu 2/2008). El tràmit és gratuït. Només cal dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament amb la cartilla veterinària de l'animal. És necessari que l'animal disposi del microxip homologat d'acord amb la norma ISO 11784 (art. 15.1 del DL 2/2008). A continuació, es pot descarregar el model d'instància.

A més, si sou propietaris d'un gos potencialment perillós cal tramitar la llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos que està subjecta a una taxa de 30,00€. Aquesta llicència us habilita per posseir i passejar el vostre gos i així evitar dures sancions. Cal renovar-la cada cinc anys.

Què cal fer si localitzeu un gos perdut i/o abandonat a la via pública?
Cal contactar amb els voluntaris de Mongats per telèfon: 646926300 , 637701027 o 630410087 per tal de gestionar la recepció de l'animal.
Si es tracta d'un gos potencialment perillós, els agents municipals contactaran amb la protectora d'animals

Quin cost té:

Servei Gratuït per comunicar la recollida dels animals. Les despeses originades per la custòdia d'animals perduts i/o abandonats aniran a càrrec del propietari d'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que trobi un animal a la via pública.
Què cal fer si localtzeu un gos perdut i/o abandonat?
Cal contactar els voluntaris de Mongats per telèfon: 646926300 , 637701027 o 630410087per tal de gestionar la recepció de l'animal. Si es tracta d'un gos potencialment perillós, els agents municipals contactaran amb la protectora d'animals
Si sou propietari d'un animal i l'heu perdut, esteu obligats a comunicar-ho.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 13:49