Gestió de residus a la Deixalleria municipal

La deixalleria és un servei que ofereix l'Ajuntament de la Torre de Claramunt per als veïns del municipi i en cap cas és un servei destinat als residus de les empreses o tallers, que han de contractar un gestor de residus privat.

A la deixalleria es poden dipositar: Sabates, tèxtil, piles i fluorescents, vidre pla, pneumàtics, ferralla, electrodomèstics, radiografies, aerosols i esprais (laques), paper, cartró, ferralla electrònica, voluminosos, olis minerals i olis vegetals, pintures i vernissos, envasos lleugers, fusta, porexpan, bateries, dissolvents, envasos de vidre, persianes, matalassos, sofàs, ... 

RUNA PROVINENT DE PETITES OBRES: No més de 1/2 m3 i caldrà aportar el corresponent document acreditatiu de llicència d’obres.

Fora d’aquest horari queda prohibit deixar  qualsevol tipus de residu davant d’aquestes instal•lacions. El seu mal ús podrà ésser sancionat.

Horari d'atenció al públic: 
Dimarts i divendres  de 15h a 20h
Dimecresi dijous: de 10h a 13h.
Dissabte: de 10h a 14h

Horari d'estiu : del 16 al 31 d'agost : De dilluns a dissabte de 10h a 13h

Per a més informació podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament 93 801 03 29.

Darrera actualització: 23.03.2022 | 01:12