Matriculació a la Llar d'infants

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a la llar d’infants.

Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.

Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta telemàticament via web de l'Ajuntament, i s'adjunta la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas d'impossibilitat per realitzar-la telemàticament caldrà posar- se en contacte amb la llar per concertar cita prèvia :

LLAR D’INFANTS LA TORRE : 
670 20 31 84 o bé per correu electrònic a : a8066607@xtec.cat

Quin cost té:

GRATUÏT

Qui pot sol·licitar-ho:

La sol.licitud haurà de ser presentada per pare, mare o tutor/a legal del menor.
Requisits per la matriculació : Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs.

Cal aportar:

 • Documents que cal adjuntar amb la sol.licitud de preinscripció

  El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació adjunta :
  - Imprès de preinscripció degudament emplenat
  - Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor
  - Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
  - Fotocòpia del llibre de família
  - Tots aquells documents acreditatius dels criteris de prioritat marcats

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 20.06.2022 | 14:56