Les Fonts

Font de Masrossinyol


 Està situada a la part sud de la finca de Masrossinyol que posa nom a l'antiga masia de la propietat. La font d'aigua històricament era utilitzada per abastir d'aigua potable la família que vivia a la masia i els animals que allà hi tenien.
Enclavada en un dels paratges possiblement més bonics del terme municipal de la Torre de Claramunt, la font brolla sota uns roures centenaris i l'aigua queda acumulada en una bassa de petites dimensions que l'acumula per després poder regar les hortes que hi ha a la cota inferior per reg de gravetat.
Quasi mai ha quedat seca a excepció d'anys d'extrema sequera.

Font de l'espolsador


Es troba a la part sud-est del nucli antic, a l'inici del camí que baixa  de la Torre en direcció al Pla de Cal Vilaseca passant per la passera del riu d'Agost.
És molt propera a les últimes cases i va ser una font d'abastiment d'aigua pel poble fins aproximadament els anys 60-70 que es va posar xarxa d'aigua als carrers del nucli antic.
No era una font de surgència natural, sinó que era alimentada per una canonada de plom de l'època que feia un llarg recorregut des de la font de la Gavarrera a la propietat de la Torre Nova i per gravetat feia un llarg recorregut fins arribar a aquest punt molt proper a la població.
L'entorn està des de fa uns anys arranjat i hi ha un abeurador de pedra per animals posat cap per avall per fer de banc de repòs per les persones que caminen per aquest indret.
També al centre de l'espai davant la font hi ha un roure centenari envoltat de bosc d'alzines i lledoners. Actualment la font està connectada a la xarxa d'aigua potable del poble.

Font de cal "viudu"


Es troba a la part sud-oest del nucli antic de la Torre on comença el corriol que baixa i ens porta a la zona d'horts del riu d'Agost traspassant el Rec de Baix en direcció a la Malesa i en direcció al Pla de Can Vilaseca.
Com en el cas de la Font de l'espolsador, no era una font natural en els seus inicis, ja que enganxada a la paret de l'última casa del poble, s'abastia d'aigua mitjançant la canonada de plom que provenia de la font de la Gavarrera.
Fou utilitzada per la població per abastir-se d’aigua potable fins la instal.lació de la xarxa d’aigua potable en els anys 60-70.

Per a més informació cliqueu sobre Patrimoni Cutural 

Font del Ganso


Font situada a l'obaga de la malesa, rodejada de vegetació adaptada a un alt nivell d'humitat, les molses i les cues de cavall s'hi poden trobar al voltant així com algunes espècies de falguera.
Situada en un petit corriol que recorre des del final del nucli antic de la Torre i es perllonga fins a ca l'ermità travessant la propietat de cal Viudo i Cal Cosme.
Segons la memòria històrica era la font més propera per l'època estival de forta calor, els pagesos i segadors de la plana de cal Vilaseca baixaven fins aquest indret per tal de poder agafar aigua fresca i poder suportar la duresa de la seva feina i l'intensa calor.

Font de Fibla


Propera al nucli de Vilanova d'Espoia i molt a la part baixa tocant el torrent podem observar una cavitat a la paret de la muntanya on brolla aquesta aigua fresca i esplèndida que era la més propera per a la gent d'Espoia fins que el poble es va dotar de xarxa d'aigua potable. 
L'aigua fa un recorregut curt i és també acumulada en una bassa per regar les petites hortes properes fins fa molt poc temps conreades. 
Era l'aigua que servia per fer passar la calor i la set a treballadors del bosc, calciners i carboners de la zona.

per a més informacií cliqueu a patrimoni cultural

Font de la Gavarrera


 Situada a la propietat de la Torre Nova a la vall del riu d'Agost a la seva part més oriental.
Es coneix com el primer punt de surgència d'aigua que a través de tub de plom va ser transportada a prop del nucli de la Torre.
Concretament a la font de l'espolsador on allà acabava el seu recorregut.
Forma part d'un conjunt de diverses surgències naturals en aquest paratge que eren recollides en basses de terra i aprofitades pels regadius existents a les terres fèrtils de les seves acurades terrasses anivellades.

La Font seca


Font situada al camí que transcorre entre el camí de Carme i els plans de cal Vilaseca, a peu de terra observem una cavitat a la roca calcària típica de la nostra zona. 
En l'actualitat i aproximadament des de l'any 1984 no es recorda haver-la vist a brollar mai més.
Anomenada font seca perquè era freqüent que brollés aigua de forma intermitent en funció de la duresa del clima i les precipitacions anuals. 
En l'actualitat es creu que el seu nivell freàtic és molt inferior al nivell de referència de la bassa de Capellades (aqüífera Carme - Capellades) i per tant difícilment es torni a veure brollar.
Sorprenia veure-la brollar als estius de calor intensos, les seves aigües traspassaven el camí i es perdien per les hortes de cal Cosme i eren recollides per l'antic Rec de Baix fins a la bassa de cal Cosmes on eren aprofitades per les hortes.

La Bassa del Horts


Al bell mig de la malesa, espai d'una espectacularitat i bellesa especial, on les obagues faciliten una diversitat de flora i fauna diversa, on predominen bosc d'alzines, galzerans i boix grèvol entre d'altres. 
És una bassa d'acumulació d'aigües i alhora brollador subterrani,aquestes  eren aprofitades en el passat, per al reg de les hortes alimentades també pel Rec de Baix i el Rec de Dalt. 
En aquest espai es pot observar una imatge especial i única del nucli antic de la Torre amb el seu castell i església com a elements singulars del patrimoni del poble.

Font del rector


Situada al corriol que comunica el pla de la Torre amb la zona antigament denominada de Moranta o ara coneguda com cal Guillot. Font de petit cabal en el seu brollador, però molt apreciada per les mestresses de casa de pagès de l'època, per la seva qualitat a l'hora de coure els llegums. Es desconeix perquè s'anomena la font del rector i possiblement era lloc de repòs per aquelles persones que antigament feien el trajecte de les masies de la Torre a la feina del  molí paperer de Cal Patera

Font de Frígols


Situada ja molt propera al terme de Capellades en un indret rodejat de boscos de pi blanc i pinyoner, era un brollador que a principis de segle 20 va ser canalitzat per tub de plom fins a la vila de Capellades.
Molt valorada per la seva qualitat va ser la primera de les aigües que va arribar a les llars de Capellades i en l'actualitat encara hi arriba.

Per a més informació, cliqueu a patrimoni cultural 

Font de Ca la Xica


Situada a continuació de la font de l'espolsador baixant en direcció al riu d'Agost i pel corriol que ens condueix cap a Masrossinyol,situada arran de terra actualment no es pot visualitzar la seva surgència, ja que s'ha modificat el seu brollador per acumular aigua en un dipòsit per a l'ús de reg d'horta. 
El seu nom prové del motiu o nom de la casa propietària del terreny on es troba.

Font de l'Armengol


Situada a Pinedes de l'Armengol sota el roure centenari d'interès comarcal i local, és un brollador excel·lent que no ha deixat de sorgir de forma intensa durant el pas del temps.
Les seves aigües eren aprofitades per la propietat del Mas Armengol on ens consta hi vivien els propietaris i les aigües eren aprofitades per terrasses fèrtils d'hortes properes a la zona.
Actualment amb un entorn molt modificat pel creixement de la zona, és un espai privilegiat al centre del nucli de Pinedes de l'Armengol

Bassa de Cal Cosme


No la podem considerar font pròpiament, però és una curiosa i bonica instal·lació hidràulica situada al costat del camí que puja de Cal Morera en direcció al pla de Cal Vilaseca.
Situada a la propietat de Cal Cosme i al costat d'una de les més emblemàtiques barraques de pedra seca del municipi.
Era un embassament de reserva d'aigua provinent del Rec de Dalt i també recollia les aigües que brollaven de la Font Seca i era utilitzada per regar la important zona d'hortes de les propietats de Cal Cosme i Cal Morera.

Font de Vinçó


Ja situada a la part nord del municipi, per molt poc però situada dins el terme municipal de la Pobla de Claramunt, és un important brollador d'aigua encara en l'actualitat i està situada al corriol que va de la Torre a la Pobla, també les seves aigües eren aprofitades aigües avall per regar les hortes de Vinsó. El seu nom i el del paratge compartit amb la Pobla per donar nom a la zona esportiva de Vinsó a la Torre de Claramunt.

Font del Sabater


 Font que neix al marge del torrent de la Serra. L'aigua neix a mitja alçada del pendent i es recull mitjançant un caneló metàl·lic encastat en un tram de paret de maó que reforça la paret natural del terreny. L'aigua es recull en una bassa excavada al terra d'uns 3 metres de llargada per 1 m d'amplada i uns 0,50 m de fondària. Es tracta d'una basa executada en maó, que reforça la paret natural del terreny, i rematada a la part superior per una filera de carreus de pedra de mida irregular sense desbastar. Actualment l'interior de la bassa es troba impermeabilitzada per una lona. Per tal de salvar el desnivell del terreny, la bassa es troba excavada en un terreny esglaonat per feixes de pedra seca, quedant elevada pel que fa al conjunt d'horts que ha de regar. L'aigua es pren actualment mitjançant una manega. Tot i ser una font privada es beneficien del seu ús tots els propietaris dels horts de l'entorn.

Per a més informació cliqueu a patrimoni cultural

Font Onofre


Font pública ubicada al peu del carrer de la Torre Baixa, 191, aprofitant el mur exterior de la casa de Ca l'Onofre, però dins del barri de la Torre Baixa, davant de les cases de La Rata.
Es tracta d'un element urbà format per un brollador modern en forma d'aixeta encastat en u mur de pedra format per lloses mal tallades, que unides creen una paret rematada a la part superior en forma d'arc de mig punt. L'aigua cau a una pica de ciment de 80 cm d'amplada per 92cm d'alçada i 50 cm de fons.
A tocar de la pica s'ha disposat un banc de pedra adossat al mur.

Per a més informació cliqueu a Patrimoni Cultural

Font de La Torre Baixa


Font pública construïda a la cantonada del carrer de la Torre Baixa amb el carrer que puja a la urbanització de Ca l'Anton, al mur de ponent.
Es tracta d'un element urbà aixecat aprofitant la cantonada sobre dos graons, que crea un petit espai precedent en forma de placeta.
Com a font, aquesta consisteix en un brollador modern de ferro, encastat en un tram de paret que destaca de l'entorn de pedra.
Es tracta d'un fragment de mur protegit amb un enllosat creat amb rajoles quadrangulars marrons i grogues, delimitat exteriorment per una filera de maons que creen el requadre. L'aigua cau a una pica de ciment de 88 cm d'amplada per 20 d'alçada i 64 de fons, que es recolza sobre una base de maons de 33 cm d'alçada per 66 de fons.
A tocar de la font s'ha dipossat un banc adossat format per una llosa de pedra recolzada sobre un carreu sense treballar.

Per a més informació podeu clicar a Patrimoni cultural

Darrera actualització: 22.03.2021 | 18:52
Darrera actualització: 22.03.2021 | 18:52