El municipi en xifres

Informació estadística


Indicadors d'Habitatge


Quins indicadors estan marcant la política d’habitatge a La Torre de Claramunt ? Quin esforç ha de fer la meva població per pagar un lloguer? Quanta població s’emanciparà al municipi en els propers anys? I a la demarcació? En quina situació està el parc d’habitatges a la meva vila? I a la del costat? Quants ajuts al lloguer s’han atorgat al meu municipi i quants al conjunt de la demarcació?

Indi_Mhab conté més de seixanta indicadors que s'organitzen en quatre blocs:  les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Les diferents figures gràfiques de l'eina permeten comparar tant l'evolució de cada indicador en el municipi com la situació del municipi en relació al seu entorn immediat i el conjunt de la demarcació de Barcelona

Accedir

Indicadors socials


Programa HERMES, Diputació de Barcelona  ​

Accedir

Darrera actualització: 15.07.2021 | 11:12
Darrera actualització: 15.07.2021 | 11:12