Silvia López Hernández (PSC-CP)

Partit polític: PSC-CP
Regidora sense cartera
Data nomenament: 17/06/2023
​Legislatura XII: 2023-27

Dades biogràfiques: Barcelona, 1973

Formació: Grau mitjà de perruqueria i cosmètica capilar.

Trajectòria política:
La present Legislatura és la primera en què és regidora.

Retribució: 0€
Per assistència efectiva a les sessions de Ple:  200,00.-€ bruts.
Per assistència efectiva a les sessions de Junta de Govern i altres òrgans col.legiats creats per l'Ajuntament i per als quals hagi estat convocat amb veu i/o sense vot: 200,00.-€ bruts.
Altres expressament  aprovades (si n'hi ha): 200,00.-€ bruts. 

Adreça electrònica: lopezhs@latorredeclaramunt.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 18.07.2023 | 11:42