Procés de selecció de Jutge de Pau i Substitut 2022

Dilluns, 7 de novembre de 2022 a les 00:00

El/la Jutge/essa de Pau i el/ seu/va substitut/a són nomenats per un període de quatre anys, segons l'art.101 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.
Està pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats l’actual Jutge de Pau i el seu substitut, per la qual cosa, s'ha acordat iniciar el procés perquè le persones interessades presentin davant l'Ajuntament, en deguda forma, la seva candidatura. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, realitzat el divendres 4 de novembre

Documentació a aportar
Formulari de sol.licitud
DNI
Curriculum (especificant l'activitat laboral que s'exerceix)
Declaració jurada sobre allò que disposa l'article 303 de la LOPJ

Darrera actualització: 28.11.2022 | 12:58