L’Ajuntament i Aigua de Rigat SA han executat de forma urgent els treball de connexió de la xarxa privada existent en un tram del carrer Torre Baixa amb la xarxa municipal .

Dimarts, 19 de juliol de 2022 a les 00:00

Molts dels habitatges antics situats al tram del carrer Torre Baixa entre el terme municipal de la Pobla de Claramunt fins a la rotonda, han comptat fins ara amb un abastament d'aigua procedent d'un pou privat situat en una finca privada propera a l'antiga escola de la Torre Baixa, avui en desús, i que ha quedat sec per motius que L'Ajuntament desconeix.

 

Donat que el servei d’abastament i distribució d’aigua potable es competència municipal, l’Ajuntament ha hagut d'intervenir i ha encarregat a l’empresa concessionària una ràpida actuació d’emergència, mentre es dissenya una solució permanent.

Donades les circumstàncies, en els propers dies serà el propi Ajuntament qui es farà càrrec, de forma temporal i provisional, del cost de les obres d’emergència i el consums d’aigua a dit tram del carrer. 
Per altra banda, l’Ajuntament i Aigua de Rigat SA avaluaran la possibilitat de reutilitzar tota o part de l’actual xarxa existent o la necessitat de fer-ne una de nova amb el compliment dels  requeriments tècnics actuals. Amb aquesta actuació s'ha hagut de posar fi a una situació que de facto era al·legal ja que no consta a l'Ajuntament que aquest servei estigués autoritzat  per l'administració competent.

Per part dels veïns afectats, caldrà que es posin en contacte amb la companyia Aigua de Rigat, per tal de formalitzar la seva corresponent escomesa d'aigua ja que l'Ajuntament per motius legals i sanitaris, no permetrà l'existència en la via pública d'altres xarxes d'abastament d'aigua potable que no estiguin correctament legalitzades i inscrites al corresponent registre de l'agència catalana de l'aigua.

Darrera actualització: 26.08.2022 | 09:15