L’ aigua subministrada a la TORRE DE CLARAMUNT (Nucli de la Torre de Claramunt, Torre Baixa, Ca l´Anton, el Xaró ) és apta per al consum amb excés de sulfats

Dimecres, 12 d'abril de 2023 a les 00:00

El Departament de Salut pública en la última inspecció sanitària i revisió dels autocontrols fa recordatori a la població de La Torre de Claramunt, la presència d’excés de sulfats en l´aigua de subministrament públic.

L’ aigua subministrada a la TORRE DE CLARAMUNT (Nucli de la Torre de Claramunt, Torre Baixa, Ca l´Anton, el Xaró ) prové del Pou de la Malesa. Aquest pou conté uns sulfats que excedeixen els nivells màxims de 250 mg/litre.

Els sulfats són compostos que es troben presents en l’ aigua de forma natural, degut al rentat i la dissolució parcial de materials del terreny pel que travessa (formacions rocoses compostes de guix principalment i sòls sulfatats).La presència de sulfats a l´aigua de consum pot causar un sabor perceptible pel consumidor, donant-li un sabor no desitjable. Els llindars de sabor (concentracions en les que es percep el sabor) oscil·len entre 250 mg/l i 1000 mg/l segons el tipus de sulfat
associat al sodi i calci, respectivament. En concentracions superiors a 1000 mg/l poden provocar un lleuger efecte laxant i no es proposa un valor màxim de sulfats basat en els efectes sobre la salut (Guies OMS 2018).

En la normativa vigent sobre les aigües de consum humà (RD 03/2023, Annex I, Apartat C) els sulfats es classifiquen com paràmetres indicadors fixant-se el seu valor paramètric en 250 mg/l i valor de no aptitud a partir de 750 mg/l. Per tant, atenent a les concentracions de sulfats detectades, l’aigua subministrada a la zona TORRE DE CLARAMUNT (Nucli de la Torre de Claramunt, Torre Baixa, Ca l´Anton, el Xaró ) es qualifica com a aigua apta per al consum amb excés de sulfats.

Per a més informació podeu consultar la carta informativa adjunta o clicant aquí

Darrera actualització: 19.04.2023 | 12:10