Jaume Riba Bayo - Alcalde-President (Junts per La Torre)

Alcalde-President de la Corporació i Regidor de Governació, Administració, Urbanisme i Serveis Municipals
Data nomenament: 17/06/2023
Legislatura XII: 2023-27

És necessari demanar hora amb antelació, al telèfon 93 801 03 29, o mitjançant Internet, a través del tràmit "Cita amb càrrec electe o tècnic municipal".

Partit polític: JxLT

Dades biogràfiques: Barcelona, 1970 

Formació : Estudis d'enginyeria tècnica agrícola (UPC Barcelona 1990-1994).

Trajectòria política: Regidor i 1er Tinent d'Alcalde de La Torre de Claramunt de l'any 1995 al 2009.
1er Tinent d'alcalde de maig 1995 a juny de 2009 ocupant responsabilitats en medi ambient, ensenyament, serveis socials, esports, cultura i entitats municipals. A l'anterior Legislatura ha estat ,a més, regidors de Governació, Benestar Social i Serveis MunIcipals, esports,l joventut i mediambient.
Alcalde de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt des de juny de 2009.
Conseller d'Hisenda del Consell Comarcal de l'Anoia 2015-2019, d'Ensenyament des de juliol de 2011 i Conseller de Medi Ambient (Àrea de Sostenibilitat i Territori) durant la Legislatura XI (2019-2023).
Actualment Conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Anoia.
Membre del Consell de Governs Locals de Catalunya.
Representant electe de l’Ajuntament a la Junta central aqüífer Carme-Capellades.
​Representant electe de l’Ajuntament al Consell d’Alcaldes de l'Anoia.
Representant de l'Ajuntament a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d'Òdena (PACO).
Presideix el Ple, la Junta de Govern i la Comissió Especial de Comptes. 
És el responsable de premsa, informació i/o comunicació. 

Retribució: dedicació parcial del 87,5%*amb una retribució anual bruta de 40.656,01€ en 14 pagues mensuals
* límit retributiu actualitzat segons art.75.1 LBRL és de 46.464,02€
Indemnització assistència al Ple i/o Junta de Portaveus:  0€ 

Aquestes retribucions seran incompatibles amb la percepció de qualsevol indemnització per assistència efectiva a qualsevol dels òrgans on hi actuï en representació municipal i serà vigent mentre duri el càrrec i funcions que actualment ostenten i dins de l’actual legislatura. Dites retribucions hauran de ser actualitzades amb els imports corresponents cada any i d’acord amb allò que estableixin les respectives lleis generals de pressupostos de l’estat per a les retribucions dels empleats públics.

Les funcions i atribucions de l'Alcalde es troben regulades a l'article 16, del Títol IV, del Reglament d'Organització Municipal (ROM). 

 

Plaça de l'Ajuntament 1 - 08789 La Torre de Claramunt - Barcelona
Telèfon: 93 801 03 29
Adreça electrònica: ribabj@latorredeclaramunt.cat
Horari:  
És imprescincible demanar hora amb antelació
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 29.01.2024 | 12:58