Ha estat convocat el Ple de la Corporació per a celebrar una Sessió Ordinària en data d'avui

Dimecres, 15 de març de 2023

L'Alcalde, mitjançant decret d'Alcaldia ha convocat el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària. 
El Ple tindrà lloc el 15 de març a les 20:00 hores, a la sala de Plens. 

 

L'Ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació d’actes anteriors:
 Acta sessió ple ordinari 21 de desembre 2022
 Acta sessió ple extraordinari 18 de gener 2023
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia.
3. Despatx d’ Alcadia.
4. Donar compte liquidació exercici 2022 (exp 135_2023).
5. Modificació pressupostària capítol Nº1/2023 suplement de crèdit per incorporació (413) (exp 516_2023).
6. Modificació pressupostària capítol Nº2/2023 suplement de crèdit- CAPITOL 1 (exp 507_2023).
7. Modificació pressupostària capítol Nº3/2023 suplement de crèdit i crèdit extraordinari- CAPITOL 2, 4 I 6 (exp 517_2023).
8. Donar compte informe resum anual control financer 2021 (exp 979/2021).
9. Encomana de gestió de la nòmina a Diputació (exp 479_2023).
10. Ratificació aprovació conveni foment de l’ocupació de treball i formació línia Dona (exp 365_2023).
11. Acord increment retributiu 2,5% (exp 508_2023).
12. Donar compte acord de Junta de Govern Local d’aprovació pla mesures antifrau de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (exp 13/2023).
13. Aprovació encàrrec de gestió “Co-operativa” del projecte comarcal Anoia Activa (exp 34/2023).
14. Aprovació 1era Addenda Conveni Anoia Sud PFI en modalitat PTT (exp 468/2021).
15. Ratificació proposta nomenament Jutge de Pau titular i substitut (exp 1768/2022).
16. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal tècnic compartit de turisme ( exp 529/2023).
17. Declaració institucional compromís de lluita contra el frau i la corrupció (exp 429/2023).
18. Manifest del projecte transformador “ Equipaments 2030: responsables i educadors” (exp 597/2021)
19. Declaració de suport per declarar La Lliga de Capellades d’utilitat pública ( exp 544/2023).
20. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt perquè s’activi el servei de transport escolar de migdia (exp 541/2023).
21. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt perquè es facin comunicacions institucionals d’urgència i emergències les 24h de dia cada dia, fins i tot els caps de setmana i festius (exp 541/2023).
22. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt grans tenidors març ( exp 541/2023).
23. Moció del GM ERC-AM de la Torre de Claramunt eliminació Blackface festes de Nadal i altres esdeveniments ( exp 541/2023).
24. Mocions d’urgència.
25. Precs i preguntes.

Com és habitual la sessió es podrà seguir en directe des de sessió de Ple en directe

 

Darrera actualització: 16.03.2023 | 14:14