Ha estat convocat el Ple de la Corporació per a celebrar una Sessió Ordinària en data d'avui

Dimecres, 15 de març de 2023 a les 00:00

L'Alcalde, mitjançant decret d'Alcaldia ha convocat el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària. 
El Ple tindrà lloc el 15 de març a les 20:00 hores, a la sala de Plens. 

 

L'Ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació d’actes anteriors:
 Acta sessió ple ordinari 21 de desembre 2022
 Acta sessió ple extraordinari 18 de gener 2023
2. Donar compte Decrets d’Alcaldia.
3. Despatx d’ Alcadia.
4. Donar compte liquidació exercici 2022 (exp 135_2023).
5. Modificació pressupostària capítol Nº1/2023 suplement de crèdit per incorporació (413) (exp 516_2023).
6. Modificació pressupostària capítol Nº2/2023 suplement de crèdit- CAPITOL 1 (exp 507_2023).
7. Modificació pressupostària capítol Nº3/2023 suplement de crèdit i crèdit extraordinari- CAPITOL 2, 4 I 6 (exp 517_2023).
8. Donar compte informe resum anual control financer 2021 (exp 979/2021).
9. Encomana de gestió de la nòmina a Diputació (exp 479_2023).
10. Ratificació aprovació conveni foment de l’ocupació de treball i formació línia Dona (exp 365_2023).
11. Acord increment retributiu 2,5% (exp 508_2023).
12. Donar compte acord de Junta de Govern Local d’aprovació pla mesures antifrau de l’Ajuntament de la Torre de Claramunt (exp 13/2023).
13. Aprovació encàrrec de gestió “Co-operativa” del projecte comarcal Anoia Activa (exp 34/2023).
14. Aprovació 1era Addenda Conveni Anoia Sud PFI en modalitat PTT (exp 468/2021).
15. Ratificació proposta nomenament Jutge de Pau titular i substitut (exp 1768/2022).
16. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal tècnic compartit de turisme ( exp 529/2023).
17. Declaració institucional compromís de lluita contra el frau i la corrupció (exp 429/2023).
18. Manifest del projecte transformador “ Equipaments 2030: responsables i educadors” (exp 597/2021)
19. Declaració de suport per declarar La Lliga de Capellades d’utilitat pública ( exp 544/2023).
20. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt perquè s’activi el servei de transport escolar de migdia (exp 541/2023).
21. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt perquè es facin comunicacions institucionals d’urgència i emergències les 24h de dia cada dia, fins i tot els caps de setmana i festius (exp 541/2023).
22. Moció del GM PSC de la Torre de Claramunt grans tenidors març ( exp 541/2023).
23. Moció del GM ERC-AM de la Torre de Claramunt eliminació Blackface festes de Nadal i altres esdeveniments ( exp 541/2023).
24. Mocions d’urgència.
25. Precs i preguntes.

Com és habitual la sessió es podrà seguir en directe des de sessió de Ple en directe

 

Darrera actualització: 16.03.2023 | 14:14