El nou vehicle municipal per a la neteja i transport de residus vegetals de poda

Dijous, 15 de desembre de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament ha adquirit un nou camió que ha estat avui lliurat al magatzem de la brigada, de la marca RENAULT MODEL D18HIGHT

Aquest camió tindrà la funció principal de fer el transport de les restes vegetals de poda que s'acumulen a l'espai d'emmagatzematge provisional d'aquests residus per tal de ser traslladats al centre de tractament de la fracció vegetal al Municipi de Jorba facilitant així la correcta gestió per fer-ne la seva reutilització com a compost.

Fins ara aquest servei es feia mitjançant la contractació d'empreses de transport externes, però atenent l'important volum de restes vegetals així com de residus impropis que es recullen a la deixalleria i a punts d'abocament incontrolats en el municipi, s'ha considerat més eficient desde el punt de vista econòmic així com de la gestió, que aquest servei sigui prestat directament pel propi ajuntament que ja es compta amb personal propi acreditat per a la conducció corresponent a aquest tipus de vehicle.

Aquest també podrà tenir l'opció de servir pel trasllat de residus impropis i voluminosos al dipòsit controlats de Can Mata.

Aquest camió junt amb un altre de menor dimensió que serà subministrat al mes de gener i  que servirà per a serveis de manteniment de la via publicat, han estat  finançats íntegrament per part de la Diputació de Barcelona en el marc del programa de suport a les inversions, financerament sostenible ja que, amb aquests dos nous elements de transport s' aconsegueix una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis municipals.

El cost d'aquest camió ha estat de 158.660€

 

 

 

Darrera actualització: 16.12.2022 | 13:53