El 5 de SETEMBRE comencen les activitats dirigides a La Torre de Claramunt

Divendres, 26 d'agost de 2022 a les 00:00

Comencem de nou les activitats als centres socials de la Torre, de Pinedes de l'Armengol i com a novetat enguany també es realitzarà alguna activitat a l'Espai Torrescasana de Vilanova d'Espoia 

Les usuàries de Pilates i Ioga hauran de dur la seva  estora personal. 

  • Preu mensual de les activitats és de 18€ que es cobraran per domiciliació bancària.
  • TARIFA BONIFICADA (10€ mensuals) només se’n podran beneficiar els empadronats al municipi, i caldrà que compleixin alguna de les condicions següents aportant la deguda acreditació: Grau de minusvalidesa igual o superior al 50%, família nombrosa o monoparental, major de 65 anys, o menor de 16 anys, persones en situació de risc social degudament acreditat mitjançant informe dels serveis socials municipals.
  • Les activitats marcades amb (*) són gratuïtes perquè són autogestionades i només en podran gaudir les persones empadronades al municipi.
  • Per causar baixa de l’activitat s’haurà d‘informar 10 dies abans de finalitzar el mes.
  • Les activitats seguiran el calendari escolar i en cas contrari s’informarà prèviament. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’horari i/o el lloc de les activitats en cas de necessitat.
  • Les classes seran recuperables en cas de que siguin anul.lades per motius del monitor.

Per a més informació : Oficines de l’Ajuntament en horari de matins ( tlf. 93 801 03 29 ) o al  centre social de la Torre en horari de tarda ( tef. 93 801 34 56)

Darrera actualització: 15.11.2022 | 13:54