Convocatòria de Ple Extraordinari a celebrar el 12 de juliol

Divendres, 7 de juliol de 2023 a les 12:05

La sessió de Ple se celebrarà de manera presencial el 12 de juliol de 2023 a les 20:00 hores,
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt

Com és habitual, la sessió es podrà seguir a través del Canal de youtube de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt

L’ordre del dia de la sessióe és el següent:
1. Aprovació d’actes anteriors: Acta Ple ordinari del 14/06/2023, Acta Ple constitució del 17/06/2023 i Acta Ple
extraordinari sorteig de meses eleccions generals del 28/06/2023
2. Donar compte decrets d’alcaldia.
3. Despatx d’alcaldia.
4. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de Ple i nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans
col·legiats on l’Ajuntament hi té representació (Exp. 1374/2023).
5. Ratificació del Decret d’alcaldia núm. 2023/515 de la creació de la Junta de Govern Local i acord de delegació de
competències plenàries a la mateixa (Exp. 1375/2023).
6. Aprovació del règim d’indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament (Exp. 1376/2023).
7. Donar compta dels Decrets d’alcaldia núm. 2023/516 i 2023/517 respecte les delegacions de diverses funcions
de l’alcaldia als (Exp. 1377/2023).
8. Proposta dies Festes Locals 2024 (Expd. 1295/2023).
9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària per abonar factures gas any passat (Expd. 1273/2023).
10. Reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) nº 5 2023 (Exp. 1365/2023).
11. Aprovació memòria del compte de gestió de tributs de l’ORGT exercici 2022 (Expd.641/2023)

Darrera actualització: 07.07.2023 | 12:36