Convocat el Ple en sessió Extraordinària pel 25-10-2023

Divendres, 20 d’octubre de 2023

La sessió tindrà lloc el proper dia 25 d’octubre de 2023 a les 20:00 hores, de forma presencial a la Sala de Plens.
Com és habitual, la sessió es podrà seguir en directe a través de l'enllaç. 

Es tractaran els següents punts, segons l'Ordre del dia:

1. Aprovació Increment retributiu del 0,5% addicional (Exp. 1886/2023)
2. Donar Compte del Decret núm. 2023/656 de data 14/09/2023 tramesa informe línies fonamentals 2024 al MINHAP (Exp. 1724/2023)
3. Modificació pressupostària nº 20 de transferència de cedit (Exp. 1726/2023)
4. Aprovació modificació ordenances fiscals 2024 (Exp. 1512/2023)
5. Aprovació inicial Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) (Exp. 909/2023)
6. Rectificació Acord del Ple Import conveni PAP 2022 I següents (Exp. 1745/2021)
7. Assumptes sobrevinguts

Darrera actualització: 27.10.2023 | 14:29