Convocat el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària

Dilluns, 11 de setembre de 2023 a les 09:00

Ha estat convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària pel 13 de setembre de 2023
a les 20:00h., de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.
La sessió es podrà seguir en directe  sessió de ple en diecte

 

Els punts a tractar, segons l'Ordre del dia són els següents: 

1. Aprovació d’actes anteriors
-  Acta de Constitució 00 -Legislatura XII del Govern del 17/06/2023
- Acta de Cartipàs 02- Legislatura XII del 12/07/2023
- Acta ple extraordinari 03- Legislatura XII del 28/07/2023
2. Donar compte decrets d’alcaldia (7.06.23 al 31.08.23)
3. Despatx d’alcaldia
4. Donar compte del Decret d’alcaldia nº 602/2023 de data 18/08/2023 de modificació del cartipàs:
Delegacions a regidors funcions d’alcaldia legislatura XII 2023-2027. (Exp. 1420/2023)
5. Aprovació de les Comptes Generals 2022 (Exp. 1384/2023)
6. Donar compte informes d’intervenció de reparament i Omissió funció fiscalitzadora (OFI’s) 2022 (Exp. 1670/2023)
7. Renovació conveni Pla educatiu d’entorn Ajuntament de Capellades (Exp. 1582/2023)
8. Donar compte de l’adjudicació definitiva licitació serveis de neteja de les diferents
dependències municipals (Exp. 1174/2023)
9. Moció del PSC -La Torre de Claramunt instant a l’Ajuntament a creat una dotació pressupostària perquè s’iniciïn
els tràmits per a la desocupació d’habitatges del municipi en mans dels grans tenidors. (Exp. 1650/2023)
10. Moció del PSC- La Torre de Claramunt sobre la comunicació institucional d’urgències
i emergències els 24 h els 365 dies l’any. (Exp. 1651/2023)
11. Mocions d’urgència
12. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 13.09.2023 | 14:53