Convocat el Ple de la Corporació per realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals

Dimarts, 2 de maig de 2023 a les 09:00

Ha estat convocat el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària, la qual tindrà lloc el 02-05-2023 a les 19:30 hores, de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament. 

L'Ordre del dia del Ple compta amb un únic punt: Sorteig membres de la mesa electoral amb motiu de la celebració de les Eleccions municipals el 28/05/2023. 

Les persones que hagin estat seleccionades, rebran durant els propers dies les convocatòries i el Manual d'instrucions per a les persones que integren les Meses electorals.
El manual en versió castellà es pot descarregar a
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://elecciones.locales2023.es/pdf/ES/MMM_L2023_para_web_Cataluna_castellano.pdf  
i en versió català a
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://elecciones.locales2023.es/pdf/ES/MMM_L2023_para_web_Cataluna_catalan.pdf

Aquest sorteig es realitza entre la totalitat de persones censades que tinguin menys de 70 anys i sàpiguen llegir i escriure, si bé, a partir del 65 anys d'edat es podrà manifestar la renúncia en el termini de set dies. 
 

La formació de les Meses és competència de l'Ajutament, sota la supervisió de les Juntes Electorals de zona. 
Les funcions de la Mesa electoral són: Presidir l'acte de la votació, controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i l'escrutini. 
Cada Mesa està integrada per un President o una Presidenta i dos Vocals. El President o La Presidenta hauran de tenir el títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent. 

Les persones designades President i Vocal de les Meses electorals disposen d'un termini de set dies per a presentar al.legacions davant la Junta Electoral de Zona d'Igualada amb causa justificada i documentada què els impedeixi l'acceptació del càrrec. 
La Junta resoldrà les al.legacions en el termini de cinc dies.

Dades de contacte de la Junta Electoral de Zona d'Igualada.
Adreça Passeig Verdaguer 113.
Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 17:00 19:00 hores; dissabte, diumenge i festius de 10:00 a 14:00 hores.
Telèfons: 936938050 (ext 1806) i 931031145. 


 

Darrera actualització: 03.05.2023 | 13:38