Convocada sessió de Ple de la Corporació pel 15-11-2023

Dimecres, 15 de novembre de 2023 a les 10:00

Convocat el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària 06 (Legislatura XII), la qual tindrà lloc a les 20:00 hores, de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.

La sessió es podrà seguir pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

Es tractaran els següents punts de l'ordre del dia: 
1. Aprovació d’actes anteriors
- Acta de Ple ordinari sessió 04 Legislatura XII de data 13/09/2023
- Acta de Ple extraordinari sessió 05 Legislatura XII de data 25/10/2023
2. Donar compta dels Decrets d’Alcaldia des del 01/09/2023 fins al 08/11/2023
3. Despatx d’Alcaldia
4. Modificació pressupostària nº21-2023 (Exp. 1936/2023)
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia nº 740/2023 de data 29/10/2023 de Tramesa d’Informe al MINHAP (Exp. 870/2023)
6. Incoació dels expedients de resolució de contracte i execució de fiança Netejas Hidalgo. S.L.U (Exp.1952/2023) i liquidació del contracte (Exp. 1435/2023).
7. Aprovació Conveni Xarxa Rescat (Exp. 1952/2022)
8. Aprovació modificació criteris productivitat per als empleats de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt (Exp. 1967/2023).
9. Moció PSC- La Torre per a la inclusió en el DUPROCIM d’un sistema d’avisos a la població en el cas d’urgència o emergència (Exp.1976/2023).
10. Moció PSC- La Torre suport a les polítiques de diàleg i convivència impulsades pel Govern d’Espanya (Exp. 1807/2023)
11. Moció RE- La Torre per a reclamar l’amnistia i el dret a l’autodeterminació (Exp.1964/2023)
12. Moció VOX- La Torre declaració institucional de rebuig a la llei d’amnistia (Exp. 2014/2023)
13. Moció VOX – La Torre per combatre l’islamisme (Exp. 2013/2023)
14. Mocions d’urgència o assumptes sobrevinguts
15. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 16.11.2023 | 08:48