Censos de població i habitatges 2011

Dijous, 1 de setembre de 2011

Al mes de setembre l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va començar els treballs de recollida d'informació per tal d'elaborar els Censos de població i habitatges 2011. Aquesta operació estadística estatal, que s'elabora cada 10 anys, es realitza per primera vegada per mandat europeu . D'altra banda, els Censos de població i habitatge són també una estadística oficial inclosa en el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 i en els programes anuals d'actuació estadísitica del 2011 i del 2012.

Per primera vegada, els Censos del 2011 combinen l´ús de registres administratius amb operació de camp. Aquest cens inclou també el Cens d'edificis i una gran enquesta per mostreig per conèixer les característiques més específiques de la població i dels habitatges. A Catalunya, com a tot l'Estat, el darrer cens va ser el de l'any 2001.

Les dades individuals de comunicació obligatòria que hauran de respondre estan emparades pel secret estadístic. D'altra banda, i atès el seu interès públic, tots els ciutadans, les entitats i les institucions tenen l'obligació de facilitar la informació estadística que es demana de forma completa, verídica i en els terminis establerts.

Darrera actualització: 26.09.2016 | 10:13