Assabentat d'obres (Comunicació d'obres)

Aquest tràmit permet la comunicació, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement. Aquest tràmit s'aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic, ja que no alteren estructura, l'aspecte exterior de la construcció, no modifica les distribucions (no es fan enderrocaments d'envans ni noves distribucions), ni afecten la seguretat de les construccions existents i que no exigeix una llicència. La comunicació s'ha de realitzar abans de l'inici de les obres. 

Quin cost té:

Segons OOFF números 5 i 20.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da amb l'antelació a l'inici de les obres.
Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Cal aportar:

  • A la instància cal fer constar:

    - pressupost de les obres a realitzar
    - croquis amb la descripció i mides de les obres
    - plànol de situació de la finca amb la ubicació d'on es situaran les obres

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. En cas que el sol•licitant formuli desistiment, no es retornarà la taxa satisfeta.

Darrera actualització: 8.11.2021 | 18:49