Ajornament i fraccionament de tributs

Sol·licitud d'ajornament i/o fraccionament del pagament d'impostos, taxes i/o preus públics. Les quantitats fraccionades o ajornades s'han de pagar amb l'interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària. Hi ha impostos, taxes i preus públics que la recaptació dels mateixos ha estat delegada a l'Oficina de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i d'altres que no han estat delegats. Abans de presentar una sol.licitud, assegureu-vos a quin organisme correspon la gestió (A l'Ajuntament o a l'ORGT)

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

Si la recaptació de l'impost, taxa o preu públic ha estat delegat a l'ORGT serà aquest organisme qui us donarà resposta. Si la  recaptació de l'impost, taxa o preu públic no ha estat delegat a l'ORGT serà l'Ajuntament qui us respondrà.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Cal aportar:

 • Documentació necessària

  Imprescindible acrediteu la situació econòmica dels subjectes passius. Fonamenteu les dificultats de tresoreria amb documents que poden ser:
  Declaració de la renda
  Nòmines
  Acreditació de trobar-se en atur
  Extractes bancaris
  Justificants de despeses periòdiques (rebuts de prèstecs personals, hipoteques, …)
  En entitats jurídiques caldrà aportar Balanços, Comptes de resultats i Impost de societats.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic : De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i la tarda de dilluns de 17:00 a 20:00. Del 15 de juny al 15 de setembre, de 9:00 a 14:00 h.

Darrera actualització: 08.11.2021 | 18:48