Actualització de l'oferta d'activitats que es realitzen als centres socials de la Torre de Claramunt.

Dilluns, 3 d'abril de 2023 a les 00:00

Actualització de l'oferta d'activitats que es realitzen al centres socials .
 

  • Preu mensual de les activitats és de 20€ que es cobraran per domiciliació bancària  i la tarifa boniifcada (10€ mensuals) i caldrà que compleixin alguna de les condicions següents aportant la deguda acreditació: Grau de minusvalidesa igual o superior al 50%, família nombrosa o monoparental, major de 65 anys, o menor de 16 anys, persones en situació de risc social degudament acreditat mitjançant informe dels serveis socials municipals.
  • Les activitats marcades amb (*) són gratuïtes perquè són autogestionades, abans de ralitzar la inscripció caldrà comentar la disponibilitat de places comentant abans amb el monitor.
  • Per causar baixa de l’activitat s’haurà d‘informar 10 dies abans de finalitzar el mes.
  • Les activitats seguiran el calendari escolar i en cas contrari s’informarà prèviament. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar l’horari i/o el lloc de les activitats en cas de necessitat.
  • Les classes seran recuperables en cas de que siguin anul.lades per motius del monitor.

Per a més informació : al  centre social de la Torre en horari de tarda ( tef. 93 801 34 56)

Darrera actualització: 19.04.2023 | 12:46