Convocat el Ple de la Corporació en sessió extraordinària

Dilluns, 24 d’abril de 2023

La sessió tindrà lloc el proper dia 26 d’abril del 2023 a les 20.00 hores,
de forma presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt.
La sessió es podrà seguir a través de https://www.youtube.com/user/latorredeclaramunt/live

Els punts a tractar, segons l'Ordre del Dia seran els següents:

1. Donar compte del Decret d’aprovació Pla Pressupostari 2024-2026 (Exp. 2023/510)
2. Donar compte del Decret de Liquidació 2022 (Exp. 2023/135)
3. Modificació pressupostària nº 10 de crèdit extraordinari (Exp. 823/2023)
4. Aprovació Conveni Consell Comarcal Benestar Social i Atenció a la Ciutadania (Exp.2023/612)
5. Modificació bases ajut material escolar alumnes educació infantil, primària i secundària (Exp. 2023/719)
6. Adhesió Associació Parc Agrari de la Conca d’Òdena (Exp. 2023/748)
7. Aprovació ordenança fiscal nº 38 preu públic Casal d’Estiu (Exp. 2023/138)
8. Aprovació modificació i rectificació material ordenança fiscal Nº 8 de la taxa de lloguer d’equipaments
municipals (Exp. 2023/776)

Darrera actualització: 2.05.2023 | 08:35