-PROCÉS TANCAT- Procés participatiu previ a l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de l'edificació i ús del sòl i subsol

Dilluns, 3 d’octubre de 2022

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb l’objecte de facilitar la participació de les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments s’estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma es du a terme una consulta pública prèvia.

En compliment de la disposició esmentada, es posa a disposició de la ciutadania el marc en el qual es planteja la futura norma, i es proporciona informació clara i concisa perquè les persones interessades es puguin pronunciar i puguin fer-hi aportacions.

 

 

Darrera actualització: 4.11.2022 | 11:44