Presentació

Objectiu dels pressupostos participatius

L'objectiu és fomentar i potenciar la participació ciutadana i l'acció comunitària per tal que us impliqueu en els processos i les actuacions que es duen a terme de La Torre de Claramunt.

Què es vol aconseguir?

 • Fomentar la participació i presa de consciència col·lectiva de les principals decisions públiques 
 • Augmentar la transparència d'informació econòmica pública. 
 • Fer pedagogia i donar a conèixer els costos d’assignació de recursos públics. 
 • Apoderament del ciutadà. 
 • Fomentar el debat col·lectiu i l’associacionisme.  
 • Conscienciació de poble i l’existència d’objectius comuns per a tota la Torre Claramunt. 
 • Control i fiscalització de les decisions polítiques públiques. 

Comissió de seguiment
Cada procés participació tindrà una comissió de seguiment integrada per un mínim de 5 i un màxim de 9 persones del municipi que estaran assessorades per part dels tècnics de l’Ajuntament i el consell comarcal de l’Anoia i quina funció és fer el seguiment del procés participatiu. A poder ser s’escolliran persones residents dels diferents nuclis de població del municipi i sense vinculació política directa amb l’Ajuntament.

Fases

 1. Presentació
 2. Recollida de propostes recollida
 3. Validació tècnica de les propostes presentades
 4. Priorització o votació de les propostes .
 5.  Devolució
 6.  Realització dels projectes

Si voleu manifestar les vostres preferències sobre una actuació municipal o un altre tema d’actualitat d’interès local, podeu emplenar el formulari adjunt :

 

Formulari de contacte

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 14.10.2019 | 09:00
Darrera actualització: 14.10.2019 | 09:00