22/12/2021 Moció per l’adhesió a un codi ètic i de conducta en La Torre de Claramunt – pel grup PSC.

S'adjunta informació de l'aprovació del Ple on consta la data d'aprovació i el text íntegre de la moció.
Estat de tramitació: No es notifica

Darrera actualització: 26.01.2022 | 19:58